Net iD Service


Identifieringstjänst SITHS

a) Pointsharp (SecMaker) kommer att fortsätta utveckla stöd för kommande SITHS-kort

b) Vill du fortsätta med Net iD och ha tillgång till vår support även efter att Ineraavtalet löpt ut=> Avropa på befintligt ramavtal:
https://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/Programvaror-och-tjanster/licensforsorjning/IngaIndelningar/

c) SITHS eID (Ineras paket A) => Inga problem att samexistera med Net iD

d) SITHS eID (Ineras paket B) => Paketet är avsett för dig som vill prova att köra utan Net iD => Du är välkommen tillbaka som kund om Microsofts grundfunktionalitet inte räcker för det du vill åstadkomma.

e) Om du använder Net iD Portal => Då behöver du Net iD Enterprise eller Net iD Client

Noteringar:
a) Net iD fungerar även på ChromeOS, macOS och Linux-baserade tunna klienter med dagens och morgondagens SITHS-kort
b) Net iD är oberoende av leverantör av smartkort och har även stöd för flera andra nyckelbärare